Atelier Weeks 2020 – zhodnocení akce

PROČ

Akce je pořádána studenty pro studenty. Primárně je určena pro studenty architektonických oborů ČVUT na fakultách FA a FSv. V průběhu zkouškového období probíhá finalizace a odevzdání ateliérových projektů studentů. Jedná se o završení práce za celý semestr s ohodnocením 8-12 kreditů za předmět. Úspěšné odevzdání je vzhledem k množství věnovaného času nesmírně důležité.

Rozhodli jsme se tedy letos vytvořit zkušební ročník Ateliérových týdnů. Protože v době před odevzdáním je pro studenty každá sekunda drahá, konáním na SH se studentům omezí přejezdy, které by jinak museli absolvovat denně mezi školou a kolejemi, poněvadž možnost zůstat pracovat přes noc v objektech školy není všem studentům umožněna (v závislosti na fakultě). Dále v letošním roce došlo k organizačním změnám termínů odevzdání, což opět více zkomplikovalo možnost práce ve škole. Akcí bychom chtěli také odlehčit blokovým studovnám.

PŘÍPRAVY

Naším cílem bylo vybudovat pro studenty zázemí a podmínky, ve kterých mohli  víceméně nerušeně pracovat a finalizovat své projekty v tzv. NON-STOP režimu. Studentům jsme zajistili pracovní a modelářské nářadí k výrobě hmotných modelů. Akci jsme propagovali především prostřednictvím sociálních sítí a plakátky vyvěšenými po Strahově.

Pro konání akce byla využita chodba a dílna v suterénu B4, kde se v současnosti nachází jedna z projektových místností Modelland SH. V případě zájmu jsme měli domluvenou klubovnu B4 jako místnost pro odpočinek studentů. Na chodbě suterénu jsme zřídili pracovnu s velkými stoly a židlemi, kde studenti mohli pracovat, aniž by docházelo k rušení ostatních studentů na koleji a opačně. 

Na studenty zde čekalo 5 velkých stolů s kapacitou až 30 míst. Ke každému ze stolů byl natažen přívod elektřiny prodlužkami. Součástí byl také občerstvovací koutek, kde si studenti mohli udělat čaj a kávu. Případně využít malé chladničky k uskladnění svých svačin a nápojů. Na dotaz pak mohla být studentům zpřístupněna dílna, kde byly po dobu akce umístěny řezačky polystyrenu k zapůjčení a další nástroje.

V rámci naší informační kampaně se o nás dozvěděla a kontaktovala nás firma zabývající se laserováním modelů. Ta nám pro studenty nabídla slevu na laserování CO2 řezačkou-gravírovačkou ve výši 15%. Ačkoli bez písemného souhlasu vedení klubu, jsme s dobrými úmysly přinést studentům zajímavou službu na tuto spolupráci přistoupili. Příště se už polepšíme a zažádáme o písemný souhlas :D.  

Jedním z našich cílů bylo také zajistit možnost konzultací například s lidmi z oboru. Naší žádosti spolupráce se nabídl jeden z aktivních učitelů z katedry architektury ČVUT FSv, Jiří Mezera, který má velké zkušenosti v oblasti práce s nejrůznějšími software programy a zároveň znalostmi digitálního designu a počítačové grafiky. I bez možnosti nabídnout honorář, byl pan Mezera ochotný na Strahov 2x přijet. Zároveň jsme se dozvěděli, že na FSv leží několik učeben vyřazených PC pracovních stanic (většinou 4-6 let staré PC včetně monitorů), které by po případné spolupráci bylo eventuálně možné domluvit pro klub.

PRŮBĚH

Akci jsme pořádali celkem 3 týdny, protože pro studenty jsou data rozloženy postupně do tří týdnů postupně podle ročníků. Aby tedy měli všichni možnost prostor využít, zvolili jsme dobu trvání 3 týdny. Kromě již výše uvedených věcí jsme samozřejmě nezapomněli zajistit i tříděný odpad pro zbytky z výroby modelů.

Ačkoli naše původní ambice byly poněkud větší, služeb našeho pracovního koutku využilo přibližně 12 studentů (většina opakovaně). Jednalo se však o úplně první takto pořádanou akci na SH. Víme tedy, že kapacita je víc než dostatečná a s roztoucí informovaností studentů snad vzroste i zájem při příštím konání. (*pokud bude)

Velice příjemná však byla zpráva, že naší slevy na CO2 laser využilo cca 25 studentů. Zájem tedy mezi studenty o tyto služby je, i když si museli zajet cca hodinu od Strahova v rámci pražské MHD.

POUČENÍ

Před konáním akce jsme měli možná trochu velké oči a čekali nával studentů. který se nekonal. Ale jednalo se o první ročník, a i kdyby tak máme radost, že i pro pár studentů to za to stálo.

NEČEKANÉ UDÁLOSTI

Ačkoli jsme do organizace dali spoustu úsilí nebylo možné zajistit hlídání na místě akce po dobu trvání celé akce. V průběhu se nám tak stalo, že se nám u jednoho stolu usídlil návštěvník užívající omamné látky. Po zjištění byl aktivními členy klubu vyveden z prostor bloku.

Další nepříliš příjemnou zkušeností bylo odcizení elektrické prodlužovačky na bubnu během posledního víkendu konání akce. Tato prodlužovačka navíc byla zapůjčena od PR SH. Momentálně tedy řešíme jakou formou PR odškodníme. 

PRO PŘÍŠTĚ

Pro příště jsme ponaučeni a již trochu moudřejší z pořádání této akce. Víme, že  pracovní prostor můžeme trochu zmenšit. Dále by bylo vhodné zajistit lepší kontrolu prostor před nezvanými návštěvníky a také zabezpečit zde přístupné vybavení proti případnému odnesení (ukradení). Pokud to bude možné a studenti budou mít zájem, rádi bychom z této akce udělali pravidelně se opakující EVENT a pokud zde bude dostatečný zájem studentů mohli bychom uvažovat i o zajištění dalších služeb nebo pracovních nástrojů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.