Workshopy

Přihlašování na workshopy 2022 je dostupné na tomto odkazu.
Komunikace probíhá ve Facebookové skupině Workshopy Modelland SH.

V roce 2019 jsme zahájili aktivitu Workshopy. Zameřujeme se na výrobu různých věcí, o které je zájem. V současné době jsou naplánované workshopy na výrobu dřevěných společenských motýlků a vodních dýmek z plexiskla.

Pokračujeme workshopy pro rok 2020. V tomto roce vás seznámíme se zpracováním různých druhů materiálů, čímž získáte znalosti potřebné pro výrobu vašich školních modelů nebo jiných výrobků.

V roce 2022 navazujeme na oblíbenost s výrobou dřevěných motýlků a doplňujeme je dalšími workshopy jako jsou například růže z papíru a plechovky, květináče z betonu nebo papíru a nebo učení práce s řezačkou polystyrenu.

Pravidla pro workshopy

  1. Během workshopy je každý je zodpovědný sám za sebe. Vedoucí workshopu nenese zodpovědnost za žádného účastníka.
  2. Vedoucí workshopu má právo kohokoliv z workshopu vyloučit zejména při porušování při nevhodném chování, porušování provozního řádu nebo při porušování základních bezpečnostních pravidel při manipulaci s nářadím nebo porušováním pravidel workshopů a to i na následující workshopy.
  3. Každý účastník je povinen před odchodem uklidit své pracoviště.
  4. Každá závada, poškození zapůjčené věci či její zničení je nezbytné nutné neprodleně nahlásit vedoucímu workshopu. Závadu je nutné nahlásit před započetím práce s daným nástrojem. Pokud tomu tak nebude učiněno, bude se považovat za poškoditele poslední osoba, která daný nástroj používala.
  5. Používání elektrospotřebičů a ručního nářadí s sebou nese i hmotnou odpovědnost. Při poškození vybavení dílny bude požadována peněžní náhrada na opravu daného přístroje případně na zakoupení nového.